Café Restaurant de Weerribben
  • Verhuur van Fluisterboten
  • Verhuur van Kanos en Kajaks
  • Café, Restaurant en Terras
  • Vervenershuisje
  • Diverse Arrangementen
Verhuur van Fluisterboten1 Verhuur van Kanos en Kajaks2 Café, Restaurant en Terras3 Diverse Arrangementen4 P10308105

De Weerribben


vervenershuisjeCafé Restaurant "De Weerribben" aan de Hoogeweg in Kalenberg, ligt in de Weerribben, onderdeel van nationaal park Weerribben-Wieden. De Weerribben is een gebied van ongeveer 3500 hectare.

Het gebied kent zijn huidige aangezicht door toedoen van mens en natuur. Dit veengebied was ooit een belangrijk gebied voor turfwinning. Het veen werd uit het water gehaald, waardoor weren (petgaten) ontstonden. Het veen werd te droge gelegd op legakkers, de zogenaamde ribben. Hiervan werd turf gemaakt, wat als brandstof diende. In de Weerribben bepalen deze smalle stroken land, water en vaargeulen nog steeds het landschap.
In de Wieden is te zien dat er te veel veen is weggehaald, door verschillende stormen zijn daardoor grote meren (Wieden) ontstaan.
Na de verveningsperiode groeiden de petgaten langzaam dicht met waterplanten en daarmee kwam de rietteelt in opkomst. Dit riet was uitermate geschikt voor met name dakbedekking, iets wat ook is gebruikt bij ons café restaurant. De rietteelt werd uiteindelijk wel minder rendabel, maar nog steeds zijn er veel mensen uit de buurt die hiermee hun brood verdienen.

Het kruispunt aan de Hoogeweg waar nu café restaurant de Weerribben staat, is misschien wel het oudste bewoonde plekje in dit verveende landschap. Eens was de Hoogeweg een moeraspad, gebouwd op takkenbossen. Aan de weerszijden van deze weg bevinden zich vervenershuisjes.

Prachtige natuur

De Weerribben is een uniek gebied, het is bijvoorbeeld het grootste laagveenmoerasgebied in West-Europa. Er komen veel dieren en planten voor in de Weerribben. Op het water ziet u drijvende planten als de waterlelie, krabbenscheer, waterscheerling en de gele plomp. In Café de 
        Weerribben het water zijn vele vissoorten, welke vaak te zien zijn in het ondiepe en heldere water. De moerasbossen worden gedomineerd door berken en elzen.

Tijdens een bezoek aan de Weerribben kunt u veel dieren tegenkomen, vogels als de zwarte stern, purperreiger, roerdomp, watersnip, rietzanger en de buizerd zijn kenmerkend voor dit gebied en ook zijn er zwanen, ganzen en andere watervogels. Verder kunt u reeën, ringslangen, vossen of de zeldzame grote vuurvlinder zien en er is een verscheidenheid aan libelles.

In 2002 zijn er weer otters uitgezet en op hemt moment zijn er meerdere paartjes in de Weerribben, wie weet komt u er eentje tegen!

Mocht het goed vriezen in de winter, dan verandert het gebied in een waar schaatsparadijs en ontstaat er een nieuwe manier om deze omgeving the ontdekken.

De Weerribben is dus echt een gebied dat een keer ontdekt moet worden!

Algemene impressie Waterreijk Weerribben Wieden


 

Volg ons op Facebook

 

Contactgegevens

Café Restaurant "de Weerribben"
Fam. van Essen
Hoogeweg 9
8377 EM Kalenberg
tel. 0561477243
b.g.g. 0681129970
----------